Június - feladatterv
Időpont Feladat Felelős
Május 30. 8.00 Kirándulás Velencei-tó Németh Nóra
mindenki
Május 31.  13.00 13. a írásbeli szakmai vizsga Horváth Andrásné szakmai igazgatóhelyettes
Június    Az érettségi dokumentumok összeállítása, megküldése az elnököknek Pákozdi Magdolna igazgató, jegyzők
Június 1.   A kijavított érettségi dolgozatok leadása az igazgatói irodában Pákozdi Magdolna igazgató
  A szóbeli tételsorok leadása  
  Az osztályfőnöki és a szaktanári vélemény leadása  
4. óra Nemzeti összetartozás napja Sztanó Klára
Június 2.   Pályaorientációs nap Horváth Andrásné szakmai igazgatóhelyettes
  9-10. évfolyam
Június 5.   Az érettségi dolgozatok megtekintése a 12. évfolyamosoknak. A 12. évfolyamos osztályfőnökök osszák be a tanulókat a megtekintésre. Egy óra 4 tanuló. Lengyel Ágnes, Vass Zsoltné osztályfőnökök
Június 6.   13. a szóbeli szakmai vizsga Horváth Andrásné szakmai igazgatóhelyettes
Június 8.   Látogatás a Goethe Intézetben Vámosné Kapitány Gabriella
Június 9.    A 10. évfolyamos tanulók lezárása a szakmai tantárgyakból. Fontos:az osztályfőnökök jelezzék, kik azok a tanulók, akiknek szakmai tantárgyból elégtelen az évvégi jegyük. 10. évfolyamon tanító oktatók, 10. évfolyamos osztályfőnökök
Június 14.   Nemzeti összetartozás napja  
Június 12.   Ágazati alapvizsga - 10. a Horváth Andrásné szakmai igazgatóhelyettes
Június 13.   Ágazati alapvizsga - 10. d Horváth Andrásné szakmai igazgatóhelyettes
Június 14.   Ágazati alapvizsga - 10. c Horváth Andrásné szakmai igazgatóhelyettes
Június 15.   Ágazati alapvizsga - 10. b Horváth Andrásné szakmai igazgatóhelyettes
14.30 Osztályozó konferencia 9-10-11. évfolyam mindenki
Június 16.   Utolsó tanítási nap - az első és a második óra órarend szerint megtartva, a harmadik óra osztályfőnöki osztályfőnökök
  A bizonyítvány, anyakönyv, napló lezárásának dátuma - június 16.
Június 16-ától   Bizonyítványosztás osztályfőnökök
Június 19-20.   Érettségi szóbeli vizsgák: Pákozdi Magdolna igazgató
12. a osztály
Június 21-23.   Érettségi szóbeli vizsgák: Sándor Gabriella igazgatóhelyettes
  12. b osztály
Június 21. 8.00-16.00 A 9. osztályosok beiratkozása osztályfőnökök
  A gólyanap előkészítése Németh Nóra
Június  23.   A munkaközösség-vezetők beszámolójának leadása Sándor Gabriella igazgatóhelyettes
  A pótvizsga írásbeli feladatlapjainak és szóbeli tételeinek leadása mindenki
Június 29. 10.00-12.00 Pályaorientációs tábor (Iparkamara) Szentgyörgyi Krisztina, Hummel Noémi, Vas Viktória
Június 30. 9.00 Záróértekezlet mindenki
Június   A naplók, anyakönyvek ellenőrzése Sándor Gabriella igazgatóhelyettes
Június   A tanévvégi beszámoló statisztikai részének összeállítása Pákozdi Magdolna igazgató
Június 19. - június 29.   Nyári gyakorlat 10. a, b és d Nagyné Gerencsér Barbara gyakorlati oktatásvezető