Szeptember - feladatterv
Időpont Feladat Felelős
Szeptember 1.  8.00 Tanévnyitó ünnepség Mindenki
  Osztályfőnöki órák Osztályfőnökök
  A házirend ismertetése
  Tűz- és balesetvédelmi oktatás
  Járványügyi intézkedések
  Adatvédelem ismertetése
  Tankönyvosztás Turnerné Magyari  Kornélia és a többiek
Szeptember 3.   DÖK közgyűlés Németh Nóra
Szeptember 6.   Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára Pákozdi Magdolna igazgató
Szeptember 6-10.   A 9. évfolyamon felmérő dolgozatok a felzárkóztató foglalkozásokra szaktanárok
   II. Születés hete  Hummel Noémi Judit munkaközösség-vezető
Szeptember 11.    Családi nap az egyetem szervezésében Hummel Noémi Judit munkaközösség-vezető
Szeptember 13. 17.00 Szülői értekezlet 9. évfolyam osztályonkénti bontásban osztályfőnökök
Szeptember 14-17.   GINOP - bemeneti mérés 9. évfolyam, kimeneti mérés 10. évfolyam Sándor Gabriella igazgatóhelyettes
Szeptember 15.   Megemlékezés Szent-Györgyi Albert születésének évfordulójáról Vass Zsoltné 
Szeptember 24.   Európai Diáksport Napja - tanítás nélküli munkanap Perediné Pónya Judit munkaközösség-vezető
Szeptember 25.   Arrabona Futófesztivál Árpás Valentin
Szeptember 30.   A tanulmányi területek közzététele Pákozdi Magdolna igazgató
  Tanmenetek leadása a munkaközösség-vezetőknek Mindenki
  Naplók, bizonyítványok, anyakönyvek ellenőrzése igazgatóhelyettesek
Szeptember folyamatos Az iskolai honlap frissítése Pákozdi Magdolna
Szeptember   Fejlesztő foglalkozások megszervezése Hegyi Anna
Szeptember   Nevezések a versenyekre Perediné Pónya Judit testnevelés-biológia munkaközösség-vezető
Szeptember   Kutatók Éjszakája Fülöp Katalin munkaközösség-vezető
Október 1.   A statisztikák aktuálizálása, véglegesítése  osztályfőnökök