Május - feladatterv 
Időpont Feladat Felelős
Május 1.   A munka ünnepe mindenki
Május 10 - 21.   Rendkívüli felvételi eljárás kezdete Pákozdi Magdolna igazgató
Május 3.   Írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból Pákozdi Magdolna igazgató
Május 4.   Írásbeli érettségi vizsga matematikából
Május 5.   Írásbeli érettségi vizsga történelemből
Május 6.   Írásbeli érettségi vizsga angol nyelvből Pákozdi Magdolna igazgató
Május 7.   Írásbeli érettségi vizsga német nyelvből
Május 12.   Ágazati írásbeli érettségi Pákozdi Magdolna igazgató
Május 13.   Biológia érettségi vizsga Pákozdi Magdolna igazgató
Május 14.   Informatika érettségi vizsga Pákozdi Magdolna igazgató
Május   Írásbeli szakmai vizsga: Horváth Andrásné igazgatóhelyettes
Szociális gondozó és ápoló - 11. a
Kisgyermekgondozó, - nevelő - 13. b
Gyakorló ápoló - 13. a, 14. e
Gyakorló mentőápoló - 14. e
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - 13. b, 14. e
Május 19.   Pályaorientációs nap Horváth Andrásné igazgatóhelyettes
Május 21.   Döntés a rendkívüli felvételi kérelmekről Pákozdi Magdolna igazgató
Május 24.   Pünkösdhétfő - munkaszüneti nap mindenki
Május 26.   Kompetenciamérés 10. évfolyam Sándor Gabriella igazgatóhelyettes
Felügyelet külön kiírás szerint
Május 28.   A kijavított érettségi dolgozatok leadása javító szaktanárok
Május -június   A kijavított érettségi dolgozatok megtekintése  Sándor Gabriella igazgatóhelyettes
Május 31. 8.00-16.00 Érettségi dolgozatok megtekintése 12. b osztály Sándor Gabriella igazgatóhelyettes, Fülöp Katalin osztályfőnök
Május   11. évfolyam próba szóbeli érettségi Németh Nóra Marianna munkaközösség-vezető
Május - június    Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák Horváth Andrásné igazgatóhelyettes

 

Június - feladatterv
Időpont Feladat Felelős
Június 1.   Az érettségi dolgozatok megtekintése 12. c osztály Sándor Gabriella igazgatóhelyettes, Péterfalviné Kis Mónika osztályfőnök
Június 2. 16.00 Észrevételek az érettségi dolgozatokkal kapcsolatban Sándor Gabriella igazgatóhelyettes
Június 2.   Az érettségi dokumentumok összeállítása, megküldése az elnököknek Pákozdi Magdolna igazgató, jegyzők
Június 4.   A nemzeti összetartozás napja - megemlékezés humán munkaközösség
Június 14. 14.30 Osztályozó konferencia mindenki
Június 15.   A bizonyítvány, anyakönyv, napló lezárásának dátuma - június 15. osztályfőnökök
10.00 Ballagás???  
  Utolsó tanítási nap  
Június   Bizonyítványosztás osztályfőnökök
Június 16.   Érettségi szóbeli vizsgák: Pákozdi Magdolna igazgató
12. b osztály
Június 22.   Érettségi szóbeli vizsgák:
  12. c osztály
Június 24. 8.00-16.00 A 9. osztályosok beiratkozása osztályfőnökök
  A gólyanap előkészítése Németh Nóra
Június 25.   A munkaközösség-vezetők beszámolójának leadása Sándor Gabriella igazgatóhelyettes
Június 28. 9.00 Záróértekezlet mindenki
Június 28.   A bizonyítvány, anyakönyv, napló leadása. Pákozdi Magdolna intézményvezető
A pótvizsga írásbeli feladatlapjainak és szóbeli tételeinek leadása
Június   A naplók, anyakönyvek ellenőrzése Sándor Gabriella igazgatóhelyettes
Június   A tanévvégi beszámoló statisztikai részének összeállítása Pákozdi Magdolna igazgató
Június 21. - július 17.   Nyári gyakorlat 10. b - 10. c, 11. b - 11. c Nagyné Gerencsér Barbara gyakorlati oktatásvezető