2022. augusztus 15.

hétfő

2022. augusztus 29.

hétfő

2022. augusztus 30.

kedd

8.00-8.45

 

 

német nyelv – 10.

egészségügyi terminológia – 9.

alapápolás-gondozás – 9.

munka-balesetvédelem, betegbiztonság - 9.

társadalomismeret  - 9.

diagnosztikus és terápiás szakismeretek – 13.

9.00-9.45

irányított gyógyszerelés – 10.

matematika - 9-11.

alapvető higiénés rendszabályok  - 9.

10.00-10.45

 

történelem - 9-10.

 

 

írásbeli vizsgák után szóbeli vizsgák következnek