PÁLYÁZATIEREDMÉNY

2022.február01.

 

 

A2021-2027-es ERASMUS+ ciklus akkreditációs pályázati lehetőségével élveiskolánk hosszú távú stratégiai – akkreditációs - pályázatot adott be aköznevelésiszektorban.

A 2021. október 19.-i határidőre beadott 2021-1-HU01-KA120-SCH-000046857számú akkreditációspályázatunktámogatástkapott.

A projekt tervezése során négy fontos célt fogalmaztunk meg az iskolaszükségleteinekfigyelembevételével.

  1. Aziskolanemzetköziesítésetanáriésdiákmobilitásokáltal
  2. Inkluzívszemléletkialakításaésmegerősítéseatanulóinkban
  3. Pedagógusok módszertani fejlesztése, idegen nyelvi kompetenciák ésdigitáliskészségekfejlesztése
  4. Az egyéni felelősségvállalás erősítése a tanulóinkban a környezetvédelemés azegészségtudatosmagatartásterületein

Az összeszokott projekt csapatunk évről-évre új kollégákkal bővül. Külön örömszámunkra, hogy az akkreditációval azt a lehetőséget is elnyertük, hogy adiákokatisbevonjuka mobilitásokba.

 

Szentgyörgyi Krisztina

projketkoordinátor