Az egészségügy ágazat 6 éves képzése lehetőséget ad az okleveles általános ápoló végzettség megszerzésére, ami a későbbi felsőoktatási tanulmányokba beszámítható, a tanulmányi idő lerövidíthető.

A képzés megfelel a vonatkozó EU direktíva követelményeinek, így - a középfokú egészségügyi képzések közül az egyetlen képzésként – a közösségi jog alapján az EU tagállamaiban automatikusan elfogadott végzettséget ad.

Kompetenciaelvárás

Precizitás, kapcsolatteremtő képesség, team munkára való nyitottság, állóképesség, szervezőkészség, manualitás, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, intenzív munkavégzés.

Ajánlott minden olyan fiatal számára, aki érdeklődik a természettudományok iránt, szívesen ismeri meg az emberi test működését, a betegségek jellemzőit, az egészséges életmód elemeit. Fontos a jó verbális képesség, kapcsolatteremtő képesség, a felelősségvállalás önmagáért és másokért is.

Bővebben: Általános ápoló

Az egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok:

  • Gyógyszertári asszisztens
  • Perioperatív asszisztens

Kompetenciaelvárás

Precizitás,állóképesség,szervezőkészség,döntésképesség,konfliktusmegoldó készség, gyakorlatias feladatértelmezés, információgyűjtés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, manualitás, intenzív munkavégzés.

Ajánlott minden olyan fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, emellett jó manualitással rendelkezik, és érdeklődik a fejlett egészségügyi technológiák iránt.

Bővebben: Egészségügyi asszisztens

Az egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok:

  • Klinikai laboratóriumi asszisztens
  • Szövettani asszisztens

Kompetenciaelvárás

Precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, kézügyesség, informatikai eszközök használata, rendszerező képesség, kapcsolatteremtő készség, önkontroll, ellenőrzőképesség.

Ajánlott minden olyan fiatal számára, aki jó kézügyességgel rendelkezik, szeretne laborkörnyezetben dolgozni, precíz munkát végezni önállóan és érdeklődik a fejlett egészségügyi technológiák iránt.

Bővebben: Egészségügyi laboráns

A szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Kompetenciaelvárás

Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság.

Ajánlott minden olyan fiatal számára, aki jó kézügyességgel rendelkezik, türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a gyermekek nyelvén és elhivatottságot érez magában a kisgyermekekkel való foglalkozás iránt. A jó verbális és kapcsolatteremtő készség nélkülözhetetlen a munkája során.

Bővebben: Kisgyemekgondozó, nevelő